Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Το www.lactimi.com είναι δικτυακός τόπος και ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, το οποίο δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «Μ. ΠΑΤΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Μ.ΠΑΤΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Αθήνα, ΤΚ 11524 στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 801416957 / Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου / ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 156367401000), με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@lactimi.com (εφεξής καλούμενη η “Εταιρεία”).Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα lactimi το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lactimi.com, και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις του παρόντος ιστότοπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" ή “καταναλωτής” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών και θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 1. Γενικοί όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές χρήστες του ιστότοπου για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους εν λόγω όρους χρήσης, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Εάν υπάρχει κάποιο μέρος της ιστοσελίδας μας ή των όρων αυτών, που εσείς, σαν επισκέπτης, δεν καταλαβαίνετε, ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@lactimi.com.

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 (GDPR)), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η Εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται να προβούμε σε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση, ούτε να πουλήσουμε, αποκαλύψουμε, ανταλλάξουμε, ή δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν ο νόμος το απαιτεί. Εάν είστε κάτω των δεκαέξι (16) ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Σε περίπτωση που εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας www.lactimi.com ή/και αγοράσετε κάποια από τις υπηρεσίες/προϊόντα μας, θα σας ζητήσουμε στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τιμολόγηση τους, καθώς και για την μεταξύ μας επικοινωνία, όπως όνομα, διεύθυνση (αποστολής ή/και παραγγελίας), email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, κλπ., ενώ σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περιπτώσεις που αφορούν εξόφληση υπηρεσιών/προϊόντων, υπόλοιπα τιμολόγησης, αλλαγή στη διαθεσιμότητα, επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, ενημέρωση για προσφορές σε προϊόντα μας, κλπ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms ή τηλεφωνικώς με τη συναίνεσή σας. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου παρόχου πληρωμών που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

 1. Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

 1. Ασφάλεια

Όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω email προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS/SSL. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 

 1. Φόρμες επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS/SSL, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

 

 1. Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην Mailchimp που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η Mailchimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της Mailchimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της Mailchimp, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς σχετικά με προσφορές σε προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

 

 1. Διαφημιστικές εκστρατείες & Επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις μας σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η χρήση των cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας, καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing). Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς (πχ datacenter services, hosting services, backup services, παρόχους πληρωμών, εταιρίες μεταφοράς, marketing services κλπ). Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

 

 1. CΟΟΚΙΕS

Τί είναι τα COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πλοήγησή του στο διαδίκτυο, επιτρέποντας έτσι όπως να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, βοηθώντας να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Lactimi COOKIES

Η lactimi.com χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών της, για να σας παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας. Τα web analytics cookies απο τους συνεργάτες μας, την Google και την Adobe, μας επιτρέπουν να καταγράφουμε στατιστικά στοιχεία κίνησης καθώς και να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν τα αντίστοιχα cookies. Αυτά τα third-party cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που να οδηγούν στην ταυτοποίηση των χρηστών αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στην αποθήκευση του ιστορικού αναζητήσεων της ιστοσελίδας μας.

Πως απενεργοποιείτε τα cookies;

Oι περισσότερες εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αυτόματη ενεργοποίησή τους μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να ελέγχετε, να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα cookies που δημιουργούνται. Όλοι οι γνωστοί web-browsers δίνουν αυτή την δυνατότητα στους χρήστες τους μέσω της «Βοήθειας» ή των «Ρυθμίσεων».

 

 1. Παραβιάσεις δεδομένων & Πρόσβαση στα δεδομένα σας

Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς ασφαλής. Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας τα οποία διαβιβάζονται στις ιστοσελίδες μας ή στους επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους. Οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Εμείς, θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, καθώς και στις αρμόδιες αρχές εντός εβδομήντα δυο (72) ωρών από την σχετική παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, έχετε δικαίωμα στη πρόσβαση (να μάθετε τι δεδομένα έχουμε και να λάβετε αντίγραφο αυτών), διόρθωση (να διορθώσετε τυχόν λανθασμένα στοιχεία), διαγραφής τους. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτό και τους περιορισμούς του επικοινωνώντας μαζί μας στο email info@lactimi.com. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο email info@lactimi.com οποιαδήποτε στιγμή.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης στις συναλλαγές

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Για τα προϊόντα που είναι χειροποίητα, η Εταιρεία μας δεν δεσμεύεται ότι το πωλούμενο προϊόν είναι ίδιο σε όλες τις λεπτομέρειες του προϊόντος όπως εμφαίνεται στην ιστοσελίδα, και διατηρεί το δικαίωμα στην τυχόν διαφορά που προκύπτει σε λεπτομέρειες του προϊόντος κατά την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσίες ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 1. Παραγγελίες προϊόντων

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.lactimi.com αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει και της λοιπής ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Την παραγγελία σας την υποβάλετε με την επιλογή του προϊόντος στην σελίδα εμφάνισης προϊόντων. Στη συνέχεια θα κατευθυνθείτε στο “καλάθι” των αγορών σας με τα επιλεγμένα προϊόντα, και αφού επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στην σελίδα πληρωμών.

11.1. Αποστολές

Για αποστολές Εντός Ελλάδας

Παραδίδονται παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα. Οι παραγγελίες παραδίδονται μέσω Speedex εντός 1-5 εργάσιμων ημερών Τα έξοδα αποστολής για τα προιόντα ρουχισμού (ρούχα και εσώρουχα) ορίζονται στα τρία ευρώ ενενήντα λεπτά (3,90 €) , ενώ για τα μαξιλάρια ορίζονται στα τέσσερα ευρώ (4 €) και επιβαρύνουν τον πελάτη. Οι χρόνοι παράδοσης ισχύουν για παραγγελίες που πραγματοποιούνται έως τις 12:30 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των εκατό ευρώ (100 €). To κόστος αντικαταβολής είναι ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77 €). 

Για αποστολές στην Κύπρο

Οι αποστολές στην Κύπρο γίνονται με Speedex και παραδίδονται στον αγοραστή 9-11 εργάσιμες ημέρες κατόπιν της επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής είναι δεκα ευρώ (10 €). 

Για αποστολές στην Ευρώπη

Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία. Για τις χώρες αυτές η αποστολή γίνεται με συνεργαζόμενο courier ή ΤΝΤ. Για μικρότερες πόλεις ή χωριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως, ο χρόνος παράδοσης να πρέπει να τροποποιηθεί λίγο, σύμφωνα με την προσβασιμότητα του τόπου παράδοσης. Για την αποστολή στις εν λόγω χώρες, τα έξοδα αποστολής ορίζονται ενδεικτικώς στα δεκα ευρώ  (10 €). Το κόστος μπορεί να αλλάξει λόγω του μεγάλου βάρους ή όγκου της παραγγελίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης θα ενημερώνεται από το κατάστημά μας για τα επιπλέον έξοδα αποστολής, πριν εκτελέσει την αποστολή της παραγγελίας.

Για αποστολές εκτός ΕΕ

Για τις αποστολές προϊόντων σε χώρες εκτός της ΕΕ, εκτός από τα έξοδα αποστολής μπορεί να προκύψουν επιπλέον δαπάνες που αναλογούν σε φόρους, δασμούς κ.λ.π. που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Το κατάστημά μας δεν μπορεί να ελέγξει αυτές τις χρεώσεις, ούτε να ενημερώσει αναλόγως και τους πελάτες, οι οποίοι βαρύνονται σε κάθε περίπτωση. Ο τρόπος πληρωμής με αντικαταβολή δεν ισχύει για τις χώρες αυτές. Κατά διαστήματα πραγματοποιούνται προσφορές αναφορικά με τα έξοδα αποστολών, οι οποίες ισχύουν για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και δεν υποχρεούμαστε σε ανακοίνωση αυτών στην παρούσα σελίδα.

Μεταφορά Ευθύνης

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται στον πελάτη από τη στιγμή που αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια του είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

11.2. Παραδόσεις

Οι προθεσμίες παράδοσης που αναφέρονται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και το www.lactimi.com δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που δεν μπορεί να επηρεάσει. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο προβλέπουμε ότι θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση θα έρθουμε σε επαφή με τον αγοραστή για την ενημέρωσή του σχετικά. Η τελική παράδοση από την ταχυμεταφορική προς τον αγοραστή γίνεται εντός 1-5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον προηγουμένως έχετε ενημερωθεί, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

11.3. Διαθεσιμότητα

Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, θα επικοινωνήσει μαζί σας η lactimi.com μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος.

11.4. Ακύρωση Παραγγελίας

Από την www.lactmi.com: Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώνουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές συνθήκες υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την ᾽Επιβεβαίωση Παραγγελίας᾽. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση  προϊόντων ή την επεξεργασία τυχόν περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την ᾽Επιβεβαίωση Παραγγελίας᾽.

Από εσάς: Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση της παραγγελίας σας μερικά ή ολικά εντός 24 ωρών από την παραγγελία που θα αναφέρει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@lactimi.com ζητώντας την ακύρωση της παραγγελίας (παρέχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας καθώς και τον αριθμό της) ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210-9287520.

 

 1. Τρόποι Πληρωμής

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία, όλες οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Για Αποστολές Εντός Ελλάδας

Οι τρόποι πληρωμής που υποστηρίζονται στο www.lactimi.com για αποστολή στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι:

- χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. H χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας πραγματοποιείται μέσω του παρόχου online πληρωμών stripe, που εγγυάται για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών (για περισσότερες πληροφορίες και για τις επιβαλλόμενες χρεώσεις απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του παρόχου www.stripe.com).

- με αντικαταβολή στο σημείο παράδοσης των προϊόντων.

- με χρέωση λογαριασμού Paypal.

Για Αποστολές Εκτός Ελλάδας

Ο τρόπος πληρωμής που υποστηρίζεται στο www.lactimi.com για αποστολή εκτός Ελλάδας γίνεται με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. H χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας πραγματοποιείται μέσω του παρόχου online πληρωμών stripe, που εγγυάται για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών (για περισσότερες πληροφορίες και για τις επιβαλλόμενες χρεώσεις απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του παρόχου www.stripe.com). Αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται.

 

 1. Πολιτική Επιστροφών
 • Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να υποχρεούστε να ανακοινώσετε προς εμάς το λόγο επιστροφής τους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που τα επιστρεφόμενα προϊόντα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, συνοδεύονται από τα καρτελάκια τους, τη συσκευασία τους καθώς και με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή της παραγγελίας βαραίνουν τον καταναλωτή.
 • Για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά την παράδοση της παραγγελίας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας για να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.
 • Για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής προϊόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@lactimi.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9287520 προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους επιστροφής. Το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο «έντυπο επιστροφής» που θα σας σταλεί με email μετά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας.
 • Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από εσάς, η Εταιρεία παραλαμβάνει την παραγγελία μέσω της εταιρείας courier S Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που μας επιστρέφετε. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του.
 • Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσουμε μέσω email ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
 • Σε περίπτωση που παραδοθούν προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα ή λείπει ιδιότητα που έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία, ή για οιοδήποτε άλλο λόγο κατά τον οποίο φέρει αποδειδειγμένα ευθύνη η Εταιρεία, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου συνεργαζόμενο courier (Speedex) στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά μας έξοδα. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει με άλλη εταιρεία courier, το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη.
 • Αναφορικά με τις επιστροφές παραγγελιών εκτός Ελλάδας ισχύει η χρέωση των μεταφορικών, τα οποία τα βαρύνεται ο πελάτης.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει τον πάροχο πληρωμών ή την εκάστοτε τυχόν συνεργαζόμενη τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. . Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, θα σας ζητηθεί να μας υποδείξετε τραπεζικό λογαριασμό για την πίστωση του ποσού πληρωμής. Εάν η εξόφληση έγινε με Paypal, θα γίνεται επιστροφή μέσω Paypal.
 • Δεν επιτρέπεται η επιστροφή εσωρούχων τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση για λόγους υγιεινής.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, και σε κάθε περίπτωση δεν βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία τα παραλάβετε, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

 

 1. Γενικές Διατάξεις

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όπως διαμορφώθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (22/03/2017, Αρ.Φύλλου 969), δημοσιεύεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.lactimi.com και μπορείτε να τον διαβάσετε εξ' ολοκλήρου κάνοντας κλίκ εδώ.

Οι παρόντες όροι αφορούν εσάς προσωπικά. Δεν θα δικαιούστε να εκχωρήσετε τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι παρόντες όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς και αντικαθιστούν όλους και οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες και ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών της www.lactimi.com.

Οποιαδήποτε παράληψη, από εμάς, να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων.

<a href="http://www.freepik.com">Designed by Olga_spb / Freepik</a>